RSS not configured

Facebook
RSS

Usługi pogrzebowe

Komentowanie nie jest możliwe
paź - 9 - 2015
admin

Każdy z nas niegdyś odejdzie. Nie da się tego ani zaprojektować ani opracować. Zgon dotyczy jakiegokolwiek człowieka, nie ma tu znaczenia czy jest to rolnik, górnik czy postać realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Naturalnie taki zasiłek przystaje się rodzinie umarłego, a konkretnie mówiąc osobie, która pokryła koszty pogrzebu – pomoże tutaj zakład pogrzebowy. Jeżeli koszty pogrzebu zostały pokryte przez wyżej wymienione osoby wtenczas to im zwracane są finanse wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wielkość takiego zasiłku nie może przekraczać wskazanej kwoty. W przypadku, kiedy koszty pogrzebu przykrywane są przez firmy, organizacje lub osoby niespokrewnione wówczas wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, udokumentowanym kosztom, nie przekraczającym jednakże wyznaczonej ustawowo kwoty. W wypadku niedostarczenia niebezcelowych pism niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Musimy wobec tego zaznajomić się z wiadomościami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do którego urzędu.

Comments are closed.