RSS not configured

Facebook
RSS

reklama słupsk

Komentowanie nie jest możliwe
lis - 30 - 2016
admin

Pieczątki są tworzone na ogół po to, żeby przekazywać ważne informacje powiązane z prowadzoną działalnością służbową. Największą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają zazwyczaj nazwę oraz adres siedziby firmy, niejednokrotnie także NIP oraz REGON. Tutaj na pewno pieczątki lębork są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, przeważnie, wszystkie wiadomości o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.