RSS not configured

Facebook
RSS

Egzamin gimnazjalny 2016 odpowiedzi

Komentowanie nie jest możliwe
kwi - 3 - 2016
admin

Edukacja można zdefiniować jako proces wielokierunkowy za pomocą którego przekazuje się mądrość, wartości, ceremoniały i sposoby zachowania się. Edukacja nie jedynie konstruuje się za pomocą słowa, jest obecna we wszystkich działaniach, uczuciach i podejściach. Jest przebiegiem powiązania oraz podwyższania świadomości kulturalnej, godziwej i zachowawczej. W ten sposób, za pomocą edukacji, nowatorskie pokolenia przyswajają i uczą się wiedzy, zasad zachowania się, sposobów życia i światopoglądów uprzednich pokoleń, konstruując równocześnie oryginalne. Edukacja jest odmianą uspołecznienia osób do istnienia w społeczeństwie i pewnym sprawdzianem rodzaju sprawdzian szóstoklasisty testy. Oświatę dzieli się pomiędzy figurami za pośrednictwem idei, kultury, wiedzy itd ., zawsze szanując innych. Są dwa rodzaje edukacji: formalna i nieformalna. Oficjalna odnosi się do kręgu szkół, uczelni, uniwersytetów. Nieoficjalna to taka, jaką nabywa się przez całe życie. Nie wypada też zapominać że uczymy się bez ustanku, każdego dnia, nabywamy innowacyjne doświadczenia, które to z kolei przekazujemy kolejnym pokoleniom.

Comments are closed.