RSS not configured

Facebook
RSS

Dokumentacja fotograficzna

Komentowanie nie jest możliwe
lip - 4 - 2015
admin

Odpowiednio od początku wykorzystywania technologii fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał oryginalny sposób zapisu rzeczywistości – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali ważne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia przekazała dokumentalistom narzędzie niezwykłe poprzez swoją dostępność oraz precyzję zapisu. W prasie od początku jej istnienia zamieszczano meldunki naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. To właśnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi i miejsc. Zaistniała oryginalna dyscyplina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii dotyczących praktycznego tematu rodzaju fotografia biznesowa, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, by kreować widoczny i wyrazisty przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych dramatami katastrof i walk. Pomimo całej współczesnej techniki, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa nadzwyczaj niebezpieczna.

Comments are closed.